The day after

Veel van wat ik voorvoelde en voorspelde is uitgekomen. De diverse peilingen gaven het ook wel aan, maar die vragen altijd om een korrel zout. Dat Baudet en Hiddema in de blauwe luxe stoelen zullen gaan plaatsnemen vreesde ik op het laatst ook. Helaas dus meer hautaine blaaskakerij in de Tweede Kamer. Gelukkig hoeven we niet te luisteren naar de meer ordinaire blaaskakerij van Roos. Denk vind ik griezelig, omdat ze het wel over verbinden hebben, maar hun gedrag is er totaal niet haar. Hoewel te voorzien was dat de PVDA klappen zou krijgen, is het verlies van 29 zetels onthutsend groot. De strijd om het leiderschap vond ik oliekoekendom en voorzitter Spekman bepaald geen reclame voor de partij, maar verklaart, dunkt me, maar ten dele deze ontluisterende deconfiture. De SP heeft er totaal niet van geprofiteerd; GroenLinks heeft zeker veel potentiële PVDA-kiezers aangetrokken en er zijn er velen die PVV hebben gestemd, zo lijkt het. Een grondige analyse is voor Asscher c.s. hard nodig, die m.i.  moet teruggaan naar de tijd van Kok, toen hij opzichtig aankondigde de partij van z’n ideologische veren te ontdoen. Gezien wat er op het spel staat- Europa, vluchtelingen, klimaatverandering – is het echt de tijd om een progressieve beweging tot stand te brengen, waarin PVDA, D66 en GroenLinks een plek gaan vinden. Mij viel op dat Buma de winst zo triomfantelijk vierde dat het leek of hij premier geworden was, terwijl de winst in feite een relatief herstel betekent, na de gigantische val die deze partij ruim vier jaar eerder maakte. Deelname aan een kabinet onder leiding van de slimme en vaardige Rutte ( met op de achtergrond zijn mogelijke en nog slimmere opvolger Dijkhof) kan maar zo leiden tot een terugval bij de volgende verkiezingen. Dat lijkt me ook het dilemma voor GroenLinks. Het is buitengewoon knap wat Klaver heeft gepresteerd. Maar in deze opgang zit de neergang al opgesloten als de partij gaat toetreden tot een kabinet, waar zeker de VVD leidend zal zijn. Hun partijprogramma is zo radicaal dat er veel ingeleverd zal moeten worden, wat door de kiezers de volgende keer genadeloos kan worden afgestraft. GroenLinks doet er goed aan nog een tijd in de oppositie te blijven. Ik denk dat Klaver de boot ook zal afhouden en dat we te maken krijgen met een kabinet van VVD,CDA en D66, aangevuld door de Christen Unie, die ik graag wat meer zetels had gegund. Eerlijkheidshalve zeg ik er bij dat ik ze ook niet geholpen heb, want zoals ik al decennia doe, heb ik D66 gestemd. Niet in alles ben ik het met m’n partij eens, maar een gezonde visie op Europa, de grote nadruk op onderwijs, wetenschap en innovatie, hervorming van de arbeidsmarkt, het echt willen aanpakken van het energievraagstuk en een liberale kijk op ethische zaken hebben mijn rode potlood gestuurd. Ik ben zelfs lid van de partij en kan ook nu wel onthullen dat ik zelfs op de kandidatenlijst stond, als nr. 59, dus negen plekken verwijderd van diegenen die op het stembiljet kwamen.