RK Begraafplaats Buitenveldert – Amsterdam

Je hoeft niet RK te zijn om er een plek na je overlijden te vinden. Maar het is wel een echt Rooms Katholieke Begraafplaats, waar Amsterdam geleidelijk de hand reikt aan Amstelveen. De begraafplaats ligt nog binnen de ring, dicht bij het Olympisch Stadion en tegenover de Internationale Basisschool, waarvan je de leerlingen herkent aan hun uniformpjes. De begraafplaats is al 175 jaar oud en behoort officieel nog steeds tot de Augustinusparochie. Luther was een Augustijn. Augustijnen deelden de opvattingen van de grote kerkvader uit de 4e eeuw en waren en zijn een orde, waarin m.n. grondig theologie bedreven wordt. Luther deed dat ook en kwam zo tot conclusies die leidden tot z’n stellingen, waarmee hij een fundamenteel debat in de kerk wilde uitlokken. Ik ging naar deze begraafplaats vanwege Wim Sonneveld en Pater van Kilsdonk, die er begraven liggen. Dat wist ik, maar nadere voorstudie wees uit dat ik er ook de graven van RK politicus Romme, accordeonist Harry Mooten, componist Alphons Diepenbrock, dichter Jan Engelman en journalist Haye Thomas kon vinden. Ter plekke bleek dat ook Tonio, de zoon van A.F.Th van der Heijden er z’n dodenbestemming heeft gekregen. Een lege fles wodka stond pontificaal in de pas sneeuwvrij geworden grafaarde. Engelman en Diepenbrock bleken in het zelfde graf te liggen en Romme was opgenomen in een enorm familiegraf. Sonneveld – net als Bomans veel te jong en bijna in dezelfde tijd overleden – had tien jaar later gezelschap gekregen van Huib Janssen, net als Friso Wiegersma, een intieme levensgezel c.q. partner. Een paar maanden geleden is ook Andre Kraan, erelid en oud-bestuurslid van Ajax op dit kerkhof begraven. Zijn vrouw was hem jaren eerder voorgegaan. Een steen ontbrak, want naar de houwerij om Kraan erbij te beitelen.In het kantoor van de begraafplaats kun je diverse funeraire boeken kopen; er is een mooie brasserie en de dames van het kantoor zijn zeer behulpzaam bij het zoeken van de graven.