Jan Greshoff (1888-1971) Een strijdbaar man

Vanaf de Mulo, die ik doorliep van 1961 tot 1965, bezit ik een bundel gedichten, Dichterkeur geheten. Daarin trof me vandaag het gedicht Een strijdbaar man van Jan Greshoff. Het staat ook in het bundeltje verzetspoezie Leed en Lied, wat ik mag bezitten. Op you tube vind ik het gedicht door de dichter zelf voorgelezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>