Marskramerpad – Terschuur – Veenhuizerveld.

Met vriend en wandelmaat Wouter Klouwen aan het begin van de ruim dertien kilometer.

stokoud onder golfplaten, brandkieuw onder kunststof pannen
Appelse heide, drassig en moerassig
waarom ik zo van de Veluwe hou
en van dieren, wil altijd aaien