Integratie volgens Asscher

Het is zonneklaar dat de Turkse leider Erdogan greep wil hebben op in het buitenland wonende Turken. Dat er van regeringszijde gekeken wordt hoe dat in de praktijk werkt, is niet zo gek. Maar Asscher gaat verder. Als ik hem goed beluister verstaat hij onder integratie verregaande aanpassing, Turken en andere medelanders moeten worden als wij. Dat je onze taal leert spreken en verstaan lijkt me een logische eis. Maar taal is een instrument, dat je verschillend kunt gebruiken en er verschillende gedachten mee kunt uitdrukken. In Staphorst spreken ze ook Nederlands of een dialectische variant er van, maar hun taalgebruik verraad een andere wereld aan gedachtegoed dan in de rest van Nederland. Ik heb de indruk dat Asscher van de medelanders, zeker als ze tot de islam behoren, meer wil dan taalgebruik als instrument. Dat lijkt me onjuist. Het riekt naar een vorm van culturele gelijkschakeling. Hij eist dat niet van Nederlanders die bijvoorbeeld onderdeel zijn van de cultuur van de biblebelt of van medelanders die behoren tot de westerse cultuur. En dat is feitelijk een vorm van discriminatie. de SGP staat in principe een theocratie voor i.p.v. een democratie en dat mag binnen de grenzen die de wet stelt. Waarom zouden hier wonende Turken niet een voorstander mogen zijn van de staatsvorm die in hun land van oorsprong geldt? Uiteraard binnen de grenzen van onze wetgeving. Job Cohen pleitte ooit voor zuilvormig als middel tot integratie van de moslims. De mogelijk toekomstige leider van de PVDA wil het tegenovergestelde. Is dat ingegeven door oprechte zorg over het integratieproces of speelt mee dat zijn partij dramatisch staat in de peilingen en dat hij al vast kiezers die al lang PVV of SP stemmen wil paaien? Alsof  Wilders het zag en ziet aankomen stuurde hij paladijn met de een nog radicalere boodschap het parlementaire veld in: weg met alle moskeeën en dus weg met de islam. Die kant wil Asscher zeker niet op, maar komt er van zijn boodschap toch ook niet een licht PVV-geurtje?