WYNS

Dit dorp ligt ten noorden van Leeuwarden, aan de oostelijke oever van de Dokkumer Ee. Het dorp telde in 2021 230 inwoners. Onder het dorp valt ook een deel van Bartlehiem en een deel van de buurtschap Tergracht.

Geschiedenis

In het jaar 949 wordt Wijns al genoemd, maar dan als Weninge. De meer recente geschiedenis is plaatselijk zichtbaar middels een stenen kunstwerk van David van Kampen met onder andere afbeeldingen van trekschuit, molen, boeren, boten, terpen etc.

Bezienswaardigheden

De kerk van Wijns, oorspronkelijk gewijd aan Sint Vitus, wordt ook gebruikt voor tentoonstellingen. Ten noordoosten van het dorp staat de uit 1871 daterende Wijnsermolen.

In de regio is Wijns vooral bekend om het fiets- en voetveer (“de Wynser Oerset”) en het daarbij gelegen eetcafé met terras aan het water. Langs beide oevers van de Dokkumer Ee bevinden zich recreatieve routes van het fietsroutenetwerk, met ter plekke de knooppunten nrs. 36 (west-oever, bij de veerpont) en 30/35 (dorp Wijns).

Vermoedelijk graf van moeder van Sipke Jan Bousema die uit dit dorp komt en naar ik mee ook woont.

Voetveer

Dokkumer Ee