VIANEN

Zo’n 3400 jaar geleden waren de eerste nederzettingen in het dorp Vianen, maar het dorpje werd vaak geteisterd door overstromingen waardoor de bewoners steeds weer ergens anders gingen wonen. Rond het jaar 1000 na Christus kwamen er pas definitieve nederzettingen.

In 1336 gaf Willem van Duivenvoorde, de bouwheer van Vianen met zijn vrouw Heilwich van Vianen de eerste stadsrechten aan Vianen. Willem legde Vianen aan als vestingstad. De stad heeft verscheidene verdedigingswerken, zoals de stadsmuren en de Lekpoort. Met deze verdedigingswerken kon de bisschop van Utrecht onder druk worden gezet, waardoor Vianen een concurrentiepositie kreeg ten opzichte van Utrecht. De stad ligt op een strategisch belangrijke plaats aan de Lek. Nadat in 1122 de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede was afgedamd, moesten schepen richting Utrecht Vianen passeren. Later was de stad een schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De familie Brederode was belangrijk voor de historische ontwikkeling van Vianen. Ze maakten van Vianen een bloeiende stad, die tegelijkertijd ook een staat was. In 1414 werd Walraven I van Brederode door een huwelijk heer van Vianen. Het geslacht van Brederode bewoonde het kasteel Batestein. De familie van Brederode hoorde tot de voornaamste adel van Holland en speelde in de geschiedenis van Holland een belangrijke rol. In 1679 overleed Wolfert van Brederode, de laatste mannelijke afstammeling van de familie en de laatste heer van Brederode. De heerlijkheid van Vianen werd geërfd door het Duitse huis Lippe. Vianen was in die tijd nog een van de Republiek onafhankelijk deel van het Duitse Rijk. In 1696 ging het kasteel Batestein in vlammen op, de Hofpoort is het enige wat er nu nog van over is.

In 1725 werd Vianen gekocht door de Staten van Holland en West-Friesland voor een bedrag van 898.200 gulden.[2]Ongeveer 70 jaar later, na het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795, werd Vianen deel van het gewest Holland.

De gemeente Vianen werd ingesteld in 1812, en maakte deel uit van de provincie Zuid-Holland. Per 1 januari 1986 werden de gemeentes Everdingen en Hagestein bij Vianen gevoegd. Op 1 januari 2002 werd de gemeente ingedeeld bij de provincie Utrecht. Op 1 januari 2019 fuseerde Vianen met de naburige Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden die werd ingedeeld bij de provincie Utrecht; de ambtelijke organisaties van deze drie gemeenten waren reeds op 1 januari 2018 een samenwerking aangegaan.

Massagraf bij Blauwpoort

Medio november 2020 werden bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht aan de Blauwpoort negen skeletten gevonden.[3] Na onderzoek werden meerdere skeletten gevonden en werd het al duidelijk dat er sprake was van een massagraf.[4] In december 2020 waren 71 skeletten gevonden, later zouden er nog 10 extra skeletten worden gevonden. Uit onderzoek bleek dat er diverse beschadigingen zaten op de beenderen die deden denken aan krijgsgeweld.[5][6] Onderzoekers riepen de hulp in van de British Geological Survey (BGS) voor isotopenonderzoek om na te gaan waar de mensen, aan wie de beenderen toebehoorden, zijn opgegroeid. De universiteit van Belfast heeft de koolstofdatering uitgevoerd om de ouderdom van de beenderen vast te stellen.[7] Hieruit bleek dat de beenderen toebehoren aan soldaten die zijn gesneuveld of gewond geraakt tijdens de Eerste Coalitieoorlog van 1792—1797, waarin zij zij aan zij vochten met het Staatse legertegen de Fransen, vermoedelijk bij of kort na de verovering van Zaltbommel door Franse troepen onder aanvoering van luitenant-kolonel David Hendrik Chassé eind december 1794.

De plek waar ze zijn gevonden is een Brits veldhospitaal geweest. De beschadigingen die men op de beenderen heeft aangetroffen waren zaagsporen die wijzen op amputaties of postmortaal onderzoek zoals een autopsie. De gemeente Vijfheerenlanden stelde de Britse autoriteiten formeel in kennis van de vondst en de conclusies.[8]

Door het snelle oprukken van de Franse eenheden over de door strenge vorst bevroren Maas en de inundaties van de Hollandse Waterlinie, werden de hospitalen van de coalitietroepen steeds verder naar het noorden gedreven. Uppelschoten[9] noemt het Britse veldhospitaal te Vianen dat eind december moest worden verplaatst naar Amersfoort, alwaar op 30 december 1794 honderden gewonde soldaten werden ondergebracht in drie kerken. Overigens staat niet vast dat alle opgegraven skeletten van Britse soldaten waren; er streden ook Nederlanders, Hannoverianen, Hessen, Oostenrijkers en zelfs Fransen aan de zijde van de anti-Franse Coalitie.

Structuur

De stad Vianen heeft een kenmerkende opbouw en structuur. Ze heeft al van oudsher een enigszins vierkante aanleg en een kenmerkend stratenpatroon, waaraan in de loop der tijd geen of weinig veranderingen zijn aangebracht.

De stad is gebouwd rond de haven en aangelegd als vestingstad, ter verdediging tegen vooral het naburige Utrecht. Kenmerkend zijn de stadsmuren, verdedigingswerken en kastelen.

Waar nu de Molenstraat is was voorheen de stadsmuur. Van de stadsmuur zijn nog stukken te zien in de stad. Op de muur staat een oud kanon met kogels. Op plattegronden is te zien dat achter de Molenstraat water ligt, wat kenmerkend is achter een stadsmuur.

ALDUS WIKIPEDIA.

PLAQUETTE AAN WOONHUIS IDA BOUDIER- BAKKER

WOONHUIS VAN I.B.B

Voormalig stadhuis, nu nog stadskantoor

In Latijn: Hoor ook de andere partij! Dus: Hoor en wederhoor.

Verwijzing naar Vianen als paardenmarkt

Lekpoort

Overblijfsel kasteel van de Heren van Brederode

Zicht op de A2 en brug over de Lek

Gezicht op Vianen -Stadsmuseum

Het tijdens de Reformatie tot hervormde kerk getransformeerde gebouw is oorspronkelijk gewijd aan Maria Hemelvaart, en is bekend als de Grote Kerk, De drie onderste delen van de toren stammen uit de 14e eeuw. De kerk is een combinatie van een kruiskerk en een [hallenkerk]in Haagse stijl, dat wil zeggen van de zijschepen aan de buitenzijde zijn voorzien van topgevels. In de kerk bevindt zich de graftombe van Reinoud III van Brederode (vader van Hendrik, de “Grote Geus”) en zijn vrouw Philippote de la Marck. Het is een zogenaamde “dubbeldeks” Transi-tombe, de enige van dit type in Nederland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA