TRANSSYLVANIE 4

KALOTASZEG OMGEVING HUNYAD

Tuin van boerderij van Nederlandse veearts

Het huisje met openingen om tijdens het doen van je gevoeg vogels te bespieden.

Heerlijke eigen stook

Roemeens orthodoxe kerkje

Hongaars hervormde kerk

kansel met in top de pelikaan die in eigen borst hapt om zijn jongeren te voeden, beeld van Christus

de predikant is ook schapenhouder en kaasmaker

logiesonderkomen

Isten hozott: Hongaars welkom: God heeft je gebracht!

museumdirecteur