Westerborkpad – 2 – Station Diemen – Station Weesp

Diemen ontleent zijn naam aan het riviertje de Diem, in de middeleeuwen een verbinding tussen het Bijlmermeer, de Gaasp en de Zuiderzee. Een duizend jaar geleden trokken mensen uit het Utrechtse naar het veengebied rond  en aan de Diem om het te ontginnen. De oudste vermelding van bewoning dateert van 1033; het is daarmee ouder dan Amsterdam. Een houten kerk en wat huizen stonden op een drie meter hoge terp; restanten van een stenen kerk uit de 15e eeuw zijn teruggevonden. Rembrandt heeft het dorpje in etsen en tekeningen vereeuwigd. De aanleg van zowel de Muidertrekvaart als mede de Weespertrekvaart in resp. 1638 en 1640 zorgde voor verplaatsing van het centrum naar de Diemerbrug. Het oorspronkelijke Diemen ging Oud-Diemen heten. Diemerbug breidde zich in de 18e en 19e eeuw steeds meer uit en halverwege de 20e eeuw werd het overloopgemeente van Amsterdam. Van het oude dorp is vrijwel niets meer over dan een ( voormalige) smidse uit 1749, de gerestaureerde Schuilkerk De Hoop uit 1787 , een vroeger raadhuis uit 1882 en de RK Sint Petrusbanden uit 1910.

Vanaf het station over de Ouddiemerlaan naar de Muiderstraatweg en daar linksaf, onder het spoor door en over de brug, waar links een brede darmachtige uitstulping van de Diem uitmondt in het Amsterdam-Rijnkanaal, rechts een verbinding met de Weespertrekvaart. Langs een bedrijventerrein en dan rechtsaf het Diemerbos in.

Een jong bos, in de jaren ’90 aangelegd als onderdeel van natuurgebied Gaasp en Diem. Op deze mooie zondag wordt er druk gewandeld, vaak met een hond. Er wordt gefietst en gejogd. Ik loop rechtdoor tot in de buurt van de A9, waar het Telegraafbos heet, omdat de krant destijds nieuwe boomaanplant sponsorde. De ‘viezehanden-krant’ doet heus wel iets goeds! Naar links, rechts een vaart over en rechts langs een boerderij naar de Stammerdijk.

Onder het viaduct van de A9 onderdoor, een stukje langs de Gaasp, met boerderij De Goede Hoop. De Gaasp is een riviertje tussen Driemond en Diemen en verbindt het Gein met de Diem. 

Het weidegebied weer in, richting Amsterdam-Rijnkanaal. Een roze beertje aan een hek. In het hele land vinden we achter ramen en ruiten teddyberen in diverse kleuren en maten: als bemoediging in corona-tijd. Schuin er tegenover zijn in het water restanten van veeneiken zichtbaar die wel enkele duizenden jaren oud zijn. De veeneiken stonden in een moerasbos en werden omver geslagen tijdens de Elisabethvloed van 1421. Deze woudreuzen liggen nog immer in de natte veenbodems.

Over de spoorbrug van het Amsterdam Rijnkanaal, het spoor 2 km volgen en dan is na een benzinestation de achterzijde van station Weesp bereikt.